Welkom op onze website

Vastgoed is een waardevol bezit. Als vastgoedeigenaar weet u dat de staat van onderhoud vooral bepalend is voor de tevredenheid van gebruikers, maar zeker ook voor de waarde van uw bezit. Achterstallig of zelfs vroegtijdig onderhoud heeft een directe invloed op deze waarde. Het uitblijven van tijdig onderhoud kan ook gevolgschade opleveren. Herstel van dergelijke schade vraagt weer extra investeringen. Verder kan te laat gepland onderhoud de frequentie van reparatieverzoeken vergroten of zelfs tot onveilige situaties leiden.

Om de oorspronkelijke prestaties van het vastgoed te behouden, tevreden gebruikers te huisvesten en waardevermindering te voorkomen is het dus belangrijk tijdig en op een efficiënte manier onderhoud uit te voeren.

PandScan kan u adviseren in het plannen, voorbereiden en realiseren van dit onderhoud

Over ons

Kwaliteit

Diensten

Projecten